6.1.1.1. Gương chân chống gỗ (mẫu 1)

Gương oval viền da, viền gỗ, hoặc viền thép có chân chống gỗ

Màu sắc như hình hoặc tùy biến theo yêu cầu

 

Mô tả