6.1.2.1. Gương Chữ nhật viền gỗ, chân chống thép (mẫu 2)

1.500.000 

Gương Chữ nhật viền gỗ, chân chống thép

‘Các màu gỗ:
+) Màu thông dụng: màu mộc, nâu gỗ, đen, trắng.
+) Các màu khác đặt theo yêu cầu

 

Mô tả