6.1.2.3. Gương Chữ nhật viền gỗ, chân chống thép

1.500.000 

Gương Chữ nhật viền gỗ, chân chống thép

‘Các màu gỗ:
+) Màu thông dụng: màu mộc, nâu gỗ, đen, trắng.
+) Các màu khác đặt theo yêu cầu

Mô tả