6.2.2.1. Gương oval viền thép, chân chống thép

1.750.000 

Gương oval viền thép có chân chống thép. Khổ thép làm gương này lớn hơn bình thường

‘Các màu sơn tĩnh điện:
+) Màu thông dụng: đen, nhũ đồng
+) Các màu khác đặt theo yêu cầu

Mô tả