9.3.1.1 Gương đặc biệt – Màu đồng, xám đen, trộn màu – Mẫu 1 – ko viền, viền mài siết

500.000 

Gương màu đồng trà, xám đen.
+) viền mài siết (mài vát cộng thêm phí mài)

Màu đồng trà, xám đen.

Mô tả