9.2.7.1 Gương đặc biệt – Luxury Shape – 2, mẫu 7

970.000 

Gương dị hình
+) cắt theo hình yêu cầu
+) Led hậu
+) Cảm ứng trên gương (có thể lựa chọn dùng công tắc ngoài).

Màu led: trắng, hoặc vàng, hoặc trung tính.

Mô tả