9.1.2.1 Gương đặc biệt – Luxury Shape – 1, mẫu 2

750.000 

Gương dị hình, cắt theo hình yêu cầu
+) Giá CHƯA BAO GỒM led, cảm ứng mặt gương.
+) Viền mài siết
+) Treo móc sau hoặc dán
+) Khoét lỗ gương, treo trang trí bằng cục gỗ.

Mô tả