9.2.1.2 Gương đặc biệt – Luxury Shape – 2, mẫu 1

3.500.000 

Gương dị hình.
+) Thân trụ sơn theo màu yêu cầu hoặc bọc da.

Sơn màu theo yêu cầu.
+) Màu thông dụng: đen, trắng.
+) Các màu khác theo yêu cầu.
+) Các màu da theo yêu cầu.

Mô tả