9.1.1.1 Gương đặc biệt – Luxury Shape – 1, mẫu 1

600.000 

Gương dị hình, cắt theo hình yêu cầu
+) Treo móc sau hoặc dán
+) Viền mài siết

Mô tả