4.5.14. Gương vuông, chữ nhật hoa văn

Sản xuất theo yêu cầu

Mô tả