4.8.2.2. Gương lục giác, bát giác, viền thép

850.000 

Gương lục giác, bát giác

‘Các màu sơn tĩnh điện:
+) Màu thông dụng: đen, nhũ đồng
+) Các màu khác đặt theo yêu cầu

Mô tả