4.8.1.5. Gương lục giác, bát giác, led theo mẫu

890.000 

Gương lục giác, bát giác
+) Led màu: trắng, vàng, trung tính
+) Cảm ứng chạm trên gương

Mô tả