4.4.2.3.4. Gương chữ nhật Đứng, Led Cách Viền, ánh sáng trung tính

820.000 

Gương chữ nhật ngang
+) Led màu: trắng, vàng, trung tính
+) Cảm ứng chạm trên gương

‘Ánh sáng trắng, hoặc vàng, hoặc trung tính

Giá đã bao gồm nút cảm ứng

Mô tả