4.4.1.1.1. Gương chữ nhật Ngang, Led hậu, ánh sáng trắng

800.000 

Gương chữ nhật ngang
+) Led màu: trắng, vàng, trung tính
+) Cảm ứng chạm trên gương

‘Ánh sáng trắng hoặc vàng, hoặc trung tính

Giá đã bao gồm nút cảm ứng

Mô tả