4.3.4.2.2. Gương chữ nhật đứng, viền gỗ

700.000 

‘Các màu gỗ:
+) Màu thông dụng: màu mộc, nâu gỗ, đen, trắng.
+) Các màu khác đặt theo yêu cầu

Mô tả