4.3.1.1. Gương Chữ nhật ngang, không viền, viền mài siết, mài vát

400.000 

Gương không viền, viền mài siết, (mài vát cộng thêm phí mài), treo móc sau hoặc treo bằng pat

Giá áp dụng cho gương màu trắng, ko viền, viền mài siết.

Mô tả

ĐÂY LÀ GƯƠNG VIỀN MÀI VÁT!