4.2.5.8. Gương vuông, led kiểu khác

690.000 

‘Gương vuông, gần vuông
+) Led theo yêu cầu
+) Cảm ứng chạm trên gương

‘+) Ánh sáng trắng hoặc vàng, hoặc trung tính.

Mô tả