4.2.3.4. Gương vuông, led cách viền, ánh sáng trắng

670.000 

‘Gương vuông, gần vuông
+) Led Cách Viền
+) Cảm ứng chạm trên gương

‘+) Ánh sáng trắng hoặc vàng, hoặc trung tính.

GIÁ ĐÃ BAO GỒM CẢM ỨNG

Mô tả