4.1.1.1. Gương vuông không led, không viền, (bo góc)

350.000 

Gương không viền, viền mài siết, (mài vát cộng thêm phí mài), treo móc sau hoặc treo bằng pat. Mục này giá áp dụng cho gương treo móc sau, giá gương treo pat anh chị vui lòng liên hệ

Gương màu trắng, gương màu đồng, xám liên hệ.

GIÁ DÀNH CHO GƯƠNG MÀI SIẾT

Mô tả