3.1.2. Gương Elip viền mài vát, treo móc sau

400.000 

Giá đã bao gồm phụ kiện kèm theo

Giá này cộng thêm 200k/m chu vi (tính theo chữ nhật)
(ví dụ: gương 50×70 trong bảng là 500k, thì sẽ chu vi là (50+70)x2= 2,4m => phí mài cộng thêm là 200k*2,4m = 480k. => giá của gương 50×70 mài vát sẽ là 500+480=980k).

Mô tả