1.5.27. Gương tròn viền thừng (mẫu 27)

‘+) Gương tròn
+) Viền gương bằng dây thừng, dây treo dây thừng

‘+) Màu gương: màu trắng, đồng trà, xám
+) Màu thừng: màu đay, màu trắng, trắng pha sọc đỏ, trắng sữa mịn, đen, đỏ, và các màu khác. Giá theo mỗi màu có khác nhau.

Mô tả