1.3.3.9. Gương Tròn viền gỗ, treo dây da, dây thừng

750.000 

‘+) Gương tròn
+) Gỗ sồi, tần bì

‘+) Màu gương: trắng
+) Màu gỗ: màu mộc, nâu, đen, trắng, sơn theo yêu cầu
+) Màu da: nâu, đen, trắng, da bò
+) Màu thừng: màu đay.

Mô tả