1.3.1. Tròn trơn, ốp gỗ bán nguyệt

430.000 

Gương tròn, gỗ nguyên tấm cắt theo gương, treo móc sau

‘+) Màu gương: trắng
+) Màu và vân gỗ: ngẫu nhiên

 

Mô tả