1.14.27. Gương tròn Đẹp – Cỡ lớn

Gương tròn Đẹp – Cỡ lớn

KÍCH THƯỚC TRÒN NGUYÊN TẤM LỚN NHẤT: ĐƯỜNG KÍNH: 2M

+) Viền mài siết, mài vát.
+) Viền trơn, ko viền, viền thép, viền da, viền gỗ.
+) Để lệt, hoặc treo, hoặc dựa (tùy theo địa hình và yêu cầu riêng)
+) Kích thước gương tròn nguyên tấm an toàn lớn nhất: 2m
+) Với gương lớn: Nên khảo sát vị trí thực tế trước khi đặt làm.

‘+) Màu Gương: đồng trà, xám, trắng
+) Màu thép viền: Đen, trắng, nhũ đồng.
+) Màu led: Trắng, vàng, trung tính, tím đậm, xanh.

SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU

Mô tả