1.13.14. Gương tròn Đẹp – Đặc biệt

Gương tròn Đẹp – Đặc biệt

Gương các màu đặc biệt
+) Viền mài siết, mài vát.
+) Viền trơn, ko viền, viền thép, viền da, viền gỗ.

‘+) Màu gương: đồng trà, xám, trắng
+) Màu thép viền: Đen, trắng, nhũ đồng.
+) Màu led: Trắng, vàng, trung tính, tím đậm, xanh.

Mô tả