1.12.8. Gương tròn màu đặc biệt, Viền Thép, màu đồng trà, màu xám

900.000 

Gương các màu đặc biệt, Viền Thép
+) Viền mài siết, mài vát.
+) Viền trơn, ko viền, viền thép, viền da, viền gỗ.
‘+) Màu đồng trà, xám, trắng
+) Màu thép viền: Đen, trắng, nhũ đồng.

GIÁ CHO VIỀN THÉP

Mô tả