1.12.2. Gương tròn màu đặc biệt, không viền, màu đồng trà, màu xám

500.000 

Gương các màu đặc biệt, không viền
+) Viền mài siết,
+) Viền trơn, ko viền,
‘+) Màu đồng trà, xám, trắng

GIÁ CHO VIỀN MÀI SIẾT

Mô tả