1.12.1. Gương tròn màu đặc biệt, không viền, màu đồng trà, màu xám.

500.000 

Gương các màu đặc biệt, không viền
+) Viền mài siết, mài vát.
+) Viền trơn, ko viền,
‘+) Màu đồng trà, xám, trắng

GIÁ CHO VIỀN MÀI SIẾT

Mô tả