6.2.6.1. Gương vòm viền thép, chân chống thép

1.750.000 

Gương vòm viền thép, chân chống thép.

‘Các màu sơn tĩnh điện:
+) Màu thông dụng: đen, nhũ đồng
+) Các màu khác đặt theo yêu cầu

Mô tả