5.2.17. Gương vòm, bán nguyệt led, không viền

820.000 

Gương vòm, bán nguyệt led, không viền.
+) LED HẬU
+) Led màu: trắng, vàng, trung tính
+) Cảm ứng chạm trên gương

Mô tả