5.1.3.1. Gương vòm, bán nguyệt không led – mẫu 3

Gương vòm
+) chân đế gỗ hoặc thép.
+) gương lớn thì có thêm xương lưng cho gương.

Mô tả