5.1.2.1. Gương vòm, bán nguyệt không led – mẫu 2

Giá: Liên hệ

‘Gương vòm
+) Viền thép, có thêm phần thép miếng phía dưới,
+) Hoặc gương dán trên tấm thép
+) Hoặc gương trên tấm gỗ theo yêu cầu.

Mô tả