5.1.1.1. Gương vòm, bán nguyệt không led – mẫu 1

Gương vòm
+) Tab gỗ ở dưới, ưu tiên tab rời.

‘+) Màu gương: trắng, đồng trà, xám.
+) Màu tab gỗ: anh chị mua ngoài theo sở thích.

 

Mô tả