4.2.2.3. Gương vuông, led viền, ánh sáng vàng

670.000 

‘Gương vuông, gần vuông
+) Led Viền
+) Cảm ứng chạm trên gương

‘+) Ánh sáng trắng hoặc vàng, hoặc trung tính.

GIÁ ĐÃ BAO GỒM CẢM ỨNG

Mô tả