2.3.6.1 Gương để bàn LED, nhiều kiểu dáng

SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU

‘Các màu sơn tĩnh điện:
+) Màu thông dụng: đen, nhũ đồng
+) Các màu khác đặt theo yêu cầu
+) Ánh sáng trắng hoặc vàng, hoặc trung tính

Mô tả