12.1.2.1. Gương oval trơn

Gương oval

+) Gương trơn
+) Mài siết hoặc mài vát
+) Treo pát, treo móc sau hoặc dán tường

+) Giá: Liên hệ

Mã: 12.1.2.1 Danh mục:

Mô tả