10.8.8. Bộ gương đặc biệt – mẫu 8.8 – bộ 2 tấm

Giá: Liên hệ

Gương BỘ mài siết (hoặc vát tính thêm phí)
+) 2 tấm
+) Giá theo từng tấm, hoặc từng bộ.

‘+) Màu gương: trắng (hoặc đồng trà, xám – giá khác với gương trắng)

Mã: 10.8.8 Danh mục:

Mô tả