10.4.1. Bộ gương đặc biệt – bộ 2 tấm – mẫu 4

500.000 

Gương BỘ mài siết (hoặc vát tính thêm phí)
+) 2 tấm
+) Giá theo bộ

‘+) Màu led: trắng, hoặc vàng, hoặc trung tính.

+) Giá cả bộ

 

 

 

Mã: 10.4.1 Danh mục:

Mô tả