10.26.13. Bộ gương đặc biệt – mẫu 26.13- bộ nhiều miếng

Giá: Liên hệ

Gương BỘ mài VÁT (hoặc mài siết)
+) Nhiều tấm
+) Giá theo BỘ.

‘+) Màu gương: trắng (hoặc đồng trà, xám – giá khác với gương trắng)

Mã: 10.26.13 Danh mục:

Mô tả