10.25.14. Bộ gương đặc biệt – mẫu 25.14- bộ 6 miếng

Giá: Liên hệ

Gương BỘ mài VÁT (hoặc mài siết)
+) 6 tấm
+) Giá theo BỘ.

‘+) Màu gương: trắng (hoặc đồng trà, xám – giá khác với gương trắng)

Mã: 10.25.14 Danh mục:

Mô tả