10.25.12. Bộ gương đặc biệt – mẫu 25.12- bộ 5 miếng

Gương BỘ mài VÁT (hoặc mài siết)
+) 5 tấm
+) Giá theo BỘ.

‘+) Màu gương: trắng (hoặc đồng trà, xám – giá khác với gương trắng)

Mã: 10.25.12 Danh mục:

Mô tả