10.24.1. Bộ gương đặc biệt – mẫu 24.1 – bộ 4 miếng

Giá: Liên hệ

Gương BỘ mài VÁT (hoặc mài siết)
+) 4 tấm
+) Giá theo BỘ.

‘+) Màu gương: trắng (hoặc đồng trà, xám – giá khác với gương trắng)

Mã: 10.24.1 Danh mục:

Mô tả