1.12.10. Gương tròn màu đặc biệt, Viền Thép lồng đôi, màu đồng trà, màu xám

Gương các màu đặc biệt, Viền thép
+) Viền mài siết, mài vát.
+) Viền trơn, ko viền, viền thép, viền da, viền gỗ.
‘+) Màu đồng trà, xám, trắng
+) Màu thép viền: Đen, trắng, nhũ đồng.

Mô tả